Dnes oslavuje meniny: Alexander zajtra Zlatica
Piatok, 27. február 2015,

Vitajte na stránkach Oblastného futbalového zväzu Nitra

         Srdečne zdravíme všetkých priaznivcov najkrajšej hry,

na našom webe prinášame aktuálne a pravidelné informácie o dianí

v súťažiach dospelých a mládeže z miest a obcí v okresoch Nitra,

Šaľa a Zlaté Moravce, ktoré sú riadené Oblastným futbalovým zväzom Nitra.

Súčasťou našej ponuky je výsledkový servis, úradné správy odborných komisií, delegácie rozhodcov a delegátov a ďalšie dôležité informácie.

Všetky publikované správy na oficiálnom webe ObFZ Nitra sú záväzné.

Úlohou našej stránky je zabezpečenie informovanosti ako pre klubových

funkcionárov a hráčov, tak aj rozhodcov a delegátov, aby sa dokázali správne orientovať vo futbalových normách. Na našom webe predstavujeme aj zloženie Výkonného výboru ObFZ Nitra, odborných komisií, adresár futbalových klubov,

tiež dokumenty pre riadenie súťaží a všetky ďalšie potrebné formuláre a tlačivá

na stiahnutie.

Sme samozrejme vďační za prípadné postrehy a námety

na zvýšenie kvality našej ponuky. ягоды годжи киев купить

 

                                                      Ing. Štefan Korman,
                                                                           predseda ObFZ Nitra

 

Partneri ObFZ:

                   
    

 

-------------------------------------------------------

OZNAM TMK

 

TMK ObFZ upozorňuje všetky futbalové kluby pôsobiace vo všetkých súťažiach ObFZ, že v decembri 2014 bol zaslaný   a ich emailové adresy dotazník "Vyhodnotenie 11-tky roka" na vyplnenie daným funkcionárom, s termínom odovzdania do 31.01.2015. Nakoľko v súčastnej dobe túto úlohu splnili iba

niekoľko subjektov , TMK upozorňuje zodpovedných činovníkov, že termín treba dodržať resp. uvedený dotazník zaslať na adresu uvedenú v ňom najneskôr do 06.02.2015.   Pokiaľ ste dotazník neobdržali, treba si ho stiahnúť z web.stránky

ObFZ, sekcia dokumenty.  Nesplnenie danej úlohy bude predmetom jednania VV OvFZ prípadne DK ObFZ.

 

Ďakujem         R.H. 

 

TMK oznamuje FO, že do 1.3.2015 je potrebné odstrániť nedostatky

v trénerskych licenciach u trénerov pôsobiacich v  kluboch
I. triedy Obfz Nitra, v opačnom prípade sa budú riešiť
disciplinárnym poriadkom.

-------------------------------------------------------

  Futbalové oddiely majú možnosť využiť výhody

  od Telekomu. Viac informácii na: 

 

                       http://www.futbalsfz.sk/telekom.html

 

 -------------------------------------------------

Na základe ukončenia platnosti slovenských licencií

(I.A, II.B, III.C a C-ObFZ) k 31.12.2014 upozorňujeme všetkých trénerov o potrebe recertifikácie platných licencií na UEFA C Grassroots v priebehu roka 2014. Je potrebné sa prihlásiť na uvedené preškolenie cestou TMK ObFZ Nitra, aby mohli byť vypracované plány školení pre rok 2014 v zmysle smernice SFZ o vzdelávaní trénerov. 

 ---------------------------------------------------

 

 


 

Aktuálne info:

 

Upozornenie.
Upozornňujeme
FK v rámci ObFZ
o úhradu splátky
Bezhotovostného
platobného
styku za delegované
osoby v termíne
do 30.septembra.
V prípade neuhradenia
splátky bude voči FK
vyvodené Disciplinárne
opatrenie.
 

 

 

Dňa 02.02.2015

sa bude

na sekretariáte

čerpať

riadna dovolenka.

 

 

 

Úradné hodiny

na sekretariáte:
Pondelok    

09:00 - 13:00
Utorok        

09:00 - 13:00
Streda        

09:00 - 13:00
Štvrtok       

09:00 - 13:00

Piatok        

09:00 - 12:00

 

 

Za  obsah  ÚS  zodpovedajú  orgány ObFZ 

a odborné  komisie. Voči  uvedeným 

rozhodnutiam sa  možno odvolať  do  15  dní 

od  zverejnenia  na * Odvolaciu  komisiu 

pri  ObFZ  Nitra,*      

Chrenovská  16, 949 01  Nitra 4.

 

 

 

 

Adresa ObFZ Nitra:

 

Oblastný futbalový zväz Nitra
Chrenovská ul. 16
949 04 Nitra 4


telefon: 037/65 22 109,

sekretariát:  0917 739 470

e-mail : obfznitra@gmail.com

 

 

 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Nitra. Webdizajn: www.itstudio.sk