Uznesenie z riadneho zasadnutia VV ObFZ č. 4 – 2019

Uznesenie z riadneho zasadnutia VV ObFZ č. 4 – 2019