Tréneri

Informácia k organizovaniu seminára trénerov SFZ

Chceli by sme Vás informovať o organizovaní seminára zameraného na
kondičnú prípravu a jej aspekty v tréningovom procese. Bližšie
informácie nájdete na nižšie uvedenom  dokumente alebo na stránke: http://www.futbalsfz.sk/1365

Program_SEM_2017_FITNESS

Medzinárodný seminár trénerov

Plagát

dac_konferencia-plagat_1440x1080pxPlagát

OZNAM

Dňa 17.11.2017 sa bude otvárať kurz UEFA Grasroots ,,C” .

Viac info Vám poskytne p. Novota, na t.č. 0911 969 080

PROTOKOL O VÝSLEDKOCH ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK ZO ŠKOLENIA TRÉNEROV I. STUPŇA UEFA GRASSROOTS C LICENCIA