Dnes oslavuje meniny: Olympia zajtra Eugénia
Streda, 17. september 2014,

aktuálna ÚS

Výkonný výbor  č.29  20. 06. 2014

                                                     Uznesenie

                         zo zasadnutia VV ObFZ č.6/2014 zo dňa 16.júna 2014

Dňa 16.júla 2014 sa uskutočnilo riadne zasadnutie VV ObFZ Nitra. Zasadnutie viedol jeho predseda  Ing.Š. Korman a riadilo sa podľa schváleného programu. 

 

1.     VV vzal na vedomie :

a)    Informatívnu správu predsedu ObFZ Ing. Š. Kormana vo futbalovom hnutí SFZ, ZsFZ, ObFZ

b)    Správu ekonóma ObFZ Ing. Ľ. Novosedlíka o finančnom hospodárení s pripomienkou

2.     VV ukladá :      

a)   Predsedovi ŠTK T. Révayovi a sekretárovi V. Lyžičiarovi organizačne zabezpečiť konferenciu a Aktív ŠTK. T: 24.6.2014

b)    Sekretárovi V. Lyžičiarovi zabezpečiť pre víťazov jednotlivých tried a skupín v SR 2013/2014 poháre a diplomy. T: 20.6.2014              

c)    Členovi VV P. Bachratému organizačne zabezpečiť futbalový zápas R medzi ObFZ Nitra a OFS Olomouc

3.     VV schválil :

a)    Doplnky do Rozpisu súťaží na SR 2014-2015

b)     Martina Vindiša, Jozefa Cabaja za delegáta ObFZ

c)    Zakúpenie plakiet  pre dlhoročných funkcionárov ObFZ Nitra, ktorý budú ocenení na konferencii

d)    Štatúty Odborných komisií, Odvolacia komisia a ReK s pripomienkami

e)    Nominačné listiny R a DS na SR 2014/2015

f)    Štartovný vklad do súťaží riadených ObFZ, štartovné je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou priamo na účet ObFZ

 

ŠTK  č.12  13. 09. 2014

MIMORIADNA ÚS ŠTK

zo dňa 13.9.2014

 

ŠTK z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok odkladá nasledovné majstrovské zápase hrane dňa 14.9.2014 :

 

I. trieda

V. Opatovce - N. Hrnčiarovce

 

II. A trieda

Mojmírovce - N. Sady

Lukáčovce - Svätoplukovo

Rišňovce - Kráľová n/V

Jarok - Žiharec

Kynek - Rumanová

 

II. B trieda

 

Lúčnica n/Ž - Čechynce

 

II. C trieda

Obyce - Skýcov - ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá

pondelok15.9.2014 o 15.00 hod

 

III. A trieda

 

Cabaj - Cápor - Šurianky

 

III. B trieda

 

7. kolo Nevidzany „B" - Tajná - ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá pondelok 15.9.2014 o 16:30 hod

 

DORAST

 

Skupina A

 

Beladice - Slažany

 

Skupina B

 

Jelenec - Vlčany

Jarok - Cabaj-Čápor

 

ŽIACI

 

Skupina D

 

4. kolo Nevdzany - Topoľčianky

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 15.9.2014 (pondelok) o 14.00 hod.

 

ŠTK upozorňuje FO, FK , že do najbližšieho zasadnutia ŠTK 18.9.2014 je možné  odoslať cez ISSF systém dohodu klubov s dohodnutým náhradným termínom.

 

Tibor Révay

predseda ŠTK ObFZ

 

 

DK  č.7  12. 09. 2014

Pozastavenie výkonu športovej činnosti  N (71/1, 71/2a,b,d, 9/1,2,3,4) od 08.09.2014:

U 96  René Scher (Kolíňany) 2 s.s. N (46/1a/2)

U 97  Martin Barus (Veča) 5 s.s. N (48/1c/2b)

U 98  Samuel Maťo (Lužianky, žiaci) 5 s.s. N (48/1c/2b)

U 99  Róbert Zsille (Trnovec nad Váhom,dorast) 2 s.s. N (46/1a/2)

U 100 Erik Kršiak (Poľný Kesov)  1 s.s. N (37/3)

 

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia  (čl.41/1,2,3,4) od 11.09.2014 do 30.11.2014

U 101 Peter Novotný (Nové Sady, dorast) 1 s.s. (U 66)

U 102 Matej Fábry (Veľký Cetín) 1 s.s. (U 67)

U 103 Marek Solčiansky (Nevidzany) 2 s.s. (U 39)

 

Disciplinárne opatrenia:

U 104 DK trestá FO Žirany vzhľadom opakujúcemu porušeniu SP posledných

(6 mesiacov) pristupuje následujúcim disciplinárnym opatreniam podľa (57/f)

-          zvýšenie usporiadateľskej služby na 12 osôb do 30.11.2014

-          uzatvorenie ihriska na 1 s.s. N (miesto odohratia zápasu mimnimálne

           10 km od štadiónu treba nahlásiť na ObFZ do 17.09.2014 podľa (27/1,2

            28/1,2 9/3f)

-          pokuta 500 €

-          DK odstupuje stretnutie Žirany - Dolné Krškany  na doriešenie na ŠTK

-          odpočet  3 bodov podľa (32/1,2)

 

U 105 Močnenok „B"  na návrh ŠTK 10 €

 

U 106 DK trestá FO Horná Kráľová na základe námietky FO Trnovec nad Váhom podľa (34/6)

-          Peter Odráška  (VM, T) pozastavenie výkonu funkcie  na 1 mesiac

N podľa čl. 53/3b od 11.9.2014

-pokuta 50 € podľa ( RS B/12/h) 

 

 

U 107 DK na základe šetrenia mimoriadnej udalostí podľa čl.58 v zápase

Nitrianske Hrnčiarovce  - 

Báb trestá:

FO Nitrianske Hrnčiarovce 

-          pokarhanie podľa (9/1b,11/1, RS 15ch)

FO Báb

-          pokuta 50 €  podľa (58/1d)

 

Oznamy

U 108 DK na základe vlastných zistení konštatuje, že k previneniu hráča

nedošlo a DK disciplinárne konanie voči Štefanovi  Chlebecovi  (H),

( Ivánka pri Nitre, žiaci) ruší (38/1 )

 

U 109 DK odstupuje  Ľ. Fúska (R) na dorešienie na komisiu rozhodcov

 

U 110 DK žiada FO Žirany o identifikáciu  previnilca  z dôvodu  ďalšieho

disciplinárnho opatrenia

                       

Najbližšie zasadnutie DK  sa uskutoční vo štvrtok 18.09.2014

 

Proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem

rozhodnutí podľa DP čl. 37/10) sa možno odvolať v lehote do 7 kalendárnych

dní odo dňa oznámenia rozhodnutí disciplinárnej komisie (DK čl. 84/1).

 

KR a úsek DZ  č.10  12. 09. 2014

 

- KR berie na vedomie tieto ospravedlnenia:

 

            Forgáč                         od 20.09.  -  do 21.09.2014

            Gál                              13.09.2014

            Szabová                       20.09.2014

            Slamka                        od 20.09. -  do 21.09.2014    

            Kováč                         20.09. 2014

            Kiš                              21.09.2014 doobeda

            Šimák                          do konca jesennej časti súť. roč. 2014/2015

            Brat                             od13.09.  -  do14.09.2014

            Hirka                           od13.09.  - do 14.09.2014

 

- KR pozastavuje delegáciu R Bratovi na 1 MZ za neskoré ospravedlnenie.

 

- KR pozastavuje delegáciu R Fúskovi na  5 MZ za porušenie štatútu rozhodcu.

 

- KR predvoláva na svoje budúce zasadnutie R Mikle - Baráta, Gajan, Gála. Účasť

  predvolaných povinná.

 

- KR na základe pohovoru s R Lenickým prijala opatrenia v súlade so zásadami

  pre činnosť.

 

- Dôrazne upozorňujeme R, že podľa platného Rozpisu súťaže môže nastúpiť

   na MZ hráč s číslami od 1 - po11 v základnej zostave. V prípade, že sa na MZ

   vyskytne iné vyššie číslo, je nevyhnutné túto skutočnosť odôvodniť v zápise

   o stretnutí.  

 

 

TMK  č.17  15. 08. 2014

Predbežný termín základného školenia na získanie EURO C grassroots licencie je z dôvodu nízkeho počtu uchádzačov presunutý na obdobie po súťaži teda koniec novembra 2014. Ďalší záujemci sa môžu prihlásiť do 14.11.2014. Súčasťou základného kurzu budú aj školenia na rekvalifikaciu licencií a predlžovanie licencií s recertifikáciou.

 

Aktuálne prihlásení uchádzači: 
Gábor Jakubecz - Horné Saliby,
Daniel Lenčéš - Nitra, 
Matej Blaži - Nitra, 
Mgr. Marek Janíček - Levice, 
Gabriel Švec - Levice, 
Tomáš Csandal - Horné Saliby, 
Gábor Farkas - Galanta, 
Stanislav Mankovecký - Dedinka, 
Juraj Jakubička - Preseľany, 
Robert Galo - Janikovce, 
Peter Sporina - Kuzmice, 
Juraj Iván - Šala, 
Eva Virágová - Vyškovce nad Ipľom, 
Juraj Bujko - Sládkovičovo

Tomáš Nemeček - Pusté Sady,

Prihlásili sa ale neposlali vyplnenu oficialnu prihlášku: 

Filip Mrlák - Galanta, 

Martin Bohac - Močenok, 
Mgr.Daniel Ciernik - Močenok
Stanislav Packa - Močenok

Bc.Vladimir Veres - Močenok 


Rekvalifikacia licencií: 
Maroš Ratulovský, 
Ján Štajer,  

Patrik Andrášik, Nitra

 

Predlžovanie licencií:

Juraj Paška
 

 

KM  č.12  21. 08. 2014

Miniliga Miroslava Stocha
odporúčané termíny turnajov

1. turnaj 6.9.

2. turnaj 13.9.
3. turnaj 27.9.
4. turnaj 11.10.
5. turnaj 25.10.
 
Prvé 4 temíny sú určené pre štvor členné skupiny a 5 termín pre 5 členné skupiny. samozrejme kto chce môže si zorganizovať aj vo štvor člennej skupine 5 turnajov ale je potrebné to nahlásiť aspoň týždeň dopredu. 

 

Liga Benjamínkou Kontakty na kluby

Skupina A

Výčapy­Opatovce ­- 0903288369 Čulák

V. Zálužie ­- 0903851603 Biro, 0902338210 Bako 

Čechynce - 905238214 Vargová

Zbehy ­- 0905813752 

Chrenová - 0911 011 185 Tatar 

Lapáš ­- 905439374 Benko

Janíkovce - Štefek 0905 631 149, Dolinský 0910 69 69 30

 

Skupina B

Čeľadice - 0911134110 Slovak, 0903580039 Hamada

Nevidzany - 0949418342 Baláž

­ Klasov - 0908784594

Kolíňany ­- 0907626058 Kolinany

D. Obdokovce - 0907 432 977, Lidik 

Sľažany ­- 0948517523 Kery, 0904804517 Cina

T. Mlyňany - 0908 523 754  Babocký

 

Zo skupiny B sa odhlásili Sľažany. 

 

MaK  č.18  02. 07. 2014

Dôležitý oznam  Matriky ObFZ
Oznamuje všetkým klubom, že od 1.7.2014 sa budú prijímať výhradne

elektronické žiadosti o transfer hráča. Papierové žiadosti budú akceptované

len pri zvýšenom poplatku o 50%, ako elektronické. Taktiež schvaľovanie

matričných úkonov mimo pracovnej doby tzv. „ víkendové schvaľovania"

budú drahšie o 100% ako štandardné cenníkové ceny.  Matrika ObFZ Nitra  

odporúča všetkým dotknutým klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti

aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike RFZ alebo ObFZ,

ktorá im je geograficky najbližšie. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho

konta je povinná a tiež je nutná osobná e-mailová adresa.

 

Revízna komisia  č.1  14. 07. 2014

ÚS Revízna komisia č1. zo dňa 14.07.2014 

Zasadnutie Revíznej komisie, sa bude konať

dňa 18.07.2014v zasadačke ObFZ Nitra o 09:00 hod.

Účasť členov komisie povinná.

 

Sekretariát  č.2  29. 08. 2014

OZNAM :

Dňa 4.septembra 2014, t.j vo štvrtok, nebudú na sekretariáte

a Matrike ObFZ úradné hodiny z dôvodu odstávky elektrickej energie.

 

Obsadenie R a DZ  č.9  15. 09. 2014

I. TRIEDA - DOSPELÍ KOLO: 8. DÁTUM: 21.9.2014 ČAS ZÁPASU ZÁPAS R AR1 AR2 DZ nedeľa 15.30 ihrisko H. Ohaj Nevidzany - N. Hrnčiarovce Kollárik M. Macho DZ Žitavany - V. Opatovce ...čítať celú správu

 

OK  č.10  20. 06. 2014

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 19.6.2014 prerokovala

odvolanie FO Vinodol proti rozhodnutiu DK ObFZ Nitra uverejneného

v ÚS č. 31 zo dňa 12.06.2014 (U 530). Odvolacia komisia po preskúmaní

dostupných písomných materiálov zo sekretariátu sa uzniesla

na tomto rozhodnutí:

m e n í

 

vydané rozhodnutie DK ( U 530 ) v zmysle čl. 85 odst. 2 písm. c / DP,

nakoľko OK dospela k záveru, že rozhodnutie DK spočíva v nesprávnom

posúdení veci. OK rozhodnutie DK mení takto:

 

FO Vinodol:

- hráč FO Vinodol Dávid Čulík 5 s.s. od 9.6.2014 ( v zmysle čl. 47/1b,2b )

- odstúpenie návrhu na kontumačnú prehru na ŠTK

- rokovací poplatok 10 € v zmysle RS

 

FO Výčapy Opatovce:

- pokuta 100 € ( v zmysle čl. 50/1b, 2a, čl. 57/1d DP )

- uzatvorenie štadióna na 1 s.s. N ( disciplinárne opatrenie v zmysle

čl. 27/1,2 čl. 28/1,2  DP )

- HU Július Tóth zákaz výkonu akejkoľvek funkcie N od 12.6.2014

do 01.04.2015 (disciplinárne   opatrenie v zmysle čl. 16/1 DP )

- zvýšiť US na počet 10 ( ochranné opatrenie v zmysle čl. 43/2l DP )

- VM Juraj Jánošík zákaz výkonu funkcie a zákaz vstupu do priestorov

umožňujúcich styk s DO na N od 12.6.2014 do 12.6.2015 ( disciplinárne

opatrenie v zmysle čl. 16/1 DP )

- hráč FO Výčapy Opatovce Marek Lauro 5 s.s. od 9.6.2014 ( v zmysle

čl. 47/1b,2b DP )

- odstúpenie návrhu na kontumačnú prehru na ŠTK

- rokovací poplatok 10 € v zmysle RS

 

Predmetné odvolanie je evidované v systéme ISSF pod číslom

uznesenia: NR-OK-2013/2014-0002

 

P o u č e n i e :Rozhodnutie OK ObFZ Nitra je konečné a nie je voči nemu

prípustné odvolanie, čo však nevylučuje podanie podnetu podľa Stanov ObFZ

článok 52 odsek 6.

 

 

V Nitre 19.6.2014                            Predseda odvolacej komisie ObFZ Nitra

                                                                                  Imrich Vanyo

 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Nitra. Webdizajn: www.itstudio.sk