Dnes oslavuje meniny: Drahoslava zajtra Linda
Pondelok, 01. september 2014,

aktuálna ÚS

Výkonný výbor  č.29  20. 06. 2014

                                                     Uznesenie

                         zo zasadnutia VV ObFZ č.6/2014 zo dňa 16.júna 2014

Dňa 16.júla 2014 sa uskutočnilo riadne zasadnutie VV ObFZ Nitra. Zasadnutie viedol jeho predseda  Ing.Š. Korman a riadilo sa podľa schváleného programu. 

 

1.     VV vzal na vedomie :

a)    Informatívnu správu predsedu ObFZ Ing. Š. Kormana vo futbalovom hnutí SFZ, ZsFZ, ObFZ

b)    Správu ekonóma ObFZ Ing. Ľ. Novosedlíka o finančnom hospodárení s pripomienkou

2.     VV ukladá :      

a)   Predsedovi ŠTK T. Révayovi a sekretárovi V. Lyžičiarovi organizačne zabezpečiť konferenciu a Aktív ŠTK. T: 24.6.2014

b)    Sekretárovi V. Lyžičiarovi zabezpečiť pre víťazov jednotlivých tried a skupín v SR 2013/2014 poháre a diplomy. T: 20.6.2014              

c)    Členovi VV P. Bachratému organizačne zabezpečiť futbalový zápas R medzi ObFZ Nitra a OFS Olomouc

3.     VV schválil :

a)    Doplnky do Rozpisu súťaží na SR 2014-2015

b)     Martina Vindiša, Jozefa Cabaja za delegáta ObFZ

c)    Zakúpenie plakiet  pre dlhoročných funkcionárov ObFZ Nitra, ktorý budú ocenení na konferencii

d)    Štatúty Odborných komisií, Odvolacia komisia a ReK s pripomienkami

e)    Nominačné listiny R a DS na SR 2014/2015

f)    Štartovný vklad do súťaží riadených ObFZ, štartovné je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou priamo na účet ObFZ

 

ŠTK  č.9  28. 08. 2014

ŠTK upozorňuje všetky FO na povinnosť vyhotovenia  elektronického

zápisu o stretnutí v systéme ISSF vo všetkých súťažiach (dospelí,

dorast, žiaci). Z tohto dôvodu je potrebná súčinnosť klubov

pri zabezpečení internetu, PC, tlačiarne na štadióne. FO sú povinné

ešte do začiatku jesennej časti naplniť sezónnu súpisku v systéme ISSF.

 

II. A trieda

6. kolo Kráľová n/V - Čakajovce

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 6.9.2014 (sobota)

o 13.00 hod.

 

III. A trieda

Močenok - za nedodanie menného zoznamu ŠTK odstupuje FO na DK

s návrhom pokuty 10€ podľa RS B/12/f.

 

2. kolo Diakovce - D. Lefantovce 3:0 kont

ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl.100/b a podľa SP čl. 106/1

priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FO Diakovce. ŠTK odstupuje D. Lefantovce na DK s návrhom pokuty 100€ podľa RS B/17/f.

Zároveň žiada FO D. Lefantovce o dokladovanie úhrady nákladov 

pri organizovaní MZ v sume 41€  podľa RS A/6/ b.

 

III: B trieda

Neverice - ŠTK dôrazne upozorňuje FO o vytvorenie podmienok na ISSF.

 

DORAST

Skupina A

 5. kolo T. Mlyňany - V. Opatovce

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 31.8.2014 (nedeľa)

o 14.30 hod.

 

Skupina B

 

5. kolo Mojmírovce - Čechynce

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 29.8.2014 (piatok)

o 15.00 hod .

 

ŽIACI

Skupina A

 

1. kolo Selice - Cabaj-Čápor 3:0 kont

ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 100/b a podľa SP čl. 106/1 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FO Selice. ŠTK odstupuje Cabaj-Čápor na DK s návrhom pokuty 25€ podľa RS B/17/f a zároveň žiada o dokladovanie úhrady nákladov za neodohratie MZ pre FO Selice v sume 27€ podľa RS A/6/b.

 

3. kolo Mojmírovce - Cabaj-Čápor

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 15.9.2014 (pondelok)

o 16.00 hod.

 

Skupina B

2. kolo Čeľadice - Pohranice

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 22.9.014 (pondelok)

o 17.00 hod

 

2. kolo Chrenová - Golianovo

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 10.9.2014 (streda)

o 17.00 hod.

 

2. kolo D. Krškany - Vinodol

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 15.9.2014 (pondelok)

o 10.30 hod.

 

2. kolo Lapáš - N. Hrnčiarovce

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 17.9.2014 (streda) o 16.00 hod.

 

3. kolo Kolíňany - Chrenová

ŠTK nariaďuje odohrať MZ podľa vyžrebovania t.j. 1.9.2014 (pondelok)

o 17.00 hod.

 

Skupina D

2. kolo Nevidzany - T. Nemce

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 1.9.2014 (pondelok)

o 17.00 hod.

 

3. kolo T. Nemce - Slažany

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ  sa odohrá v obrátenom poradí

na ihrisku v Slažanoch 7.9.2014 (nedeľa) o 13.30 hod.

 

ŠTK schvaľuje výsledky podľa Zápisov o stretnutí.

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční  3. 9. 2014.

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia ÚS.

 

Tibor Révay

predseda ŠTK ObFZ

 

 

DK  č.5  29. 08. 2014

Pozastavenie výkonu športovej činnosti  N (71/1, 71/2a,b,d, 9/1,2,3,4)

od 18.08.2014:

U 59  Dominik Pindeš (Dolné Obdokovce) 1 s.s. N (37/3)

 

Pozastavenie výkonu športovej činnosti  N (71/1, 71/2a,b,d, 9/1,2,3,4)

od 25.08.2014:

U 60 Július Németh (Branč) 2 s.s. N (46/1a/2)

U 61 Juraj Martonka (Výčapy Opatovce) 6 s.s. N (49/1b/2b)

U 62 Jozef Omelina (Báb) 1 s.s. N (37/3)

U 63 Norbert Varga (Kolíňany) 1 s.s. N (37/3)

U 64 Erik Pšenák (Sľažany) 1 s.s. N (37/3)

U 65  Daniel Ivanička (Sľažany) 1 s.s. N (37/3)

U 66 Peter Novotný (Nové Sady, dorast) 3 s.s. N (45/1,2a)

U 67 Matej Fábry (Veľký Cetín ) 3 s.s. N (49/1a,2a)

  

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia  (čl.41/1,2,3,4) od 28.08.2014 do 30.11.2014:

U 68 Daniel Kordoš (Machulince, dorast) 1 s.s. (U 538)

U 69 Štefan Kopčan (Nové Sady) 1 s.s. (U 27)

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia

(čl. 41/1,2,3,4) - zamietnuté:

U 70 Ladislav Meszáros (Vlčany, dorast)  (U 10) - pre závažnosť

priestupku

U 71 Vincent Meszáros (Dlhá nad Váhom ) (U 472) - pre závažnosť

priestupku

 

Disciplinárne opatrenia:

U 72 Dolné Lefantovce  na návrh ŠTK  100  €       

U 73 Močenok na návrh ŠTK 10  €

 

                       

Najbližšie zasadnutie DK  sa uskutoční v stredu 03.09.2014

 

Proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe

(okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/10) sa možno odvolať v lehote

do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutí disciplinárnej

komisie (DK čl. 84/1).

 

KR a úsek DZ  č.8  28. 08. 2014

- KR berie na vedomie tieto ospravedlnenia:

         Frajka         od 05.09. - do 06.09. a 13.09.2014

         Londák       od 13.09. - do 14.09.2014

         Kunkel       31.08.2014

         Ribarič       nedeľa doobeda

         Bugár                   06.09.2014

         Gajan                   13.09.a 14.09.2014 doobeda.

         Barek                   každú sobotu

         Kompas     od 05.09. - do 09.09.2014

         Kamenický 31.08. a od 20.09. - do 21.09.2014

         Andrášik    od 30.08. - do 31.08.2014

 

- KR - úsek DZ upozorňuje DZ, aby posielali správy DS a DPR na mailovú 

  adresu:  dzobfznitra@gmail.com .

  Po uložení a schválení zápisu sa Vám dolu zobrazí tlačidlo „Vytlačiť správu",

  na ktoré kliknete a ponúkne sa Vám tlačová stránka, kde si vyberiete „Stiahni

  PDF", po uložení na disk počítača, môžete poslať správu na hore uvedenú

  mailovú adresu.

 

- KR obdržala pochvalu od FO Vinodol na R Rumančíka v MZ Žirany - Vinodol.  

 

- KR upozorňuje na zmenu tel. čísla R Bleho 0949 457 024

 

- KR oznamuje R, zaradeným do programu Talent, že dňa 04.09.2014 o 16.30

  hod. sa uskutoční praktický seminár na štadióne FC Nitra.

  R, zaradení do programu Talent:

  Bleho Mário, Pacher Peter, Dičer Dušan, Lenický Ján, Cupák Andrej,

  Turba Marko,Šturdík Matúš, Pecho Marek, Jančok Adam, Havela Peter,

  Vladimír Gál, Ribarič Martin, Forgáč Matúš

 

TMK  č.17  15. 08. 2014

Predbežný termín základného školenia na získanie EURO C grassroots licencie je z dôvodu nízkeho počtu uchádzačov presunutý na obdobie po súťaži teda koniec novembra 2014. Ďalší záujemci sa môžu prihlásiť do 14.11.2014. Súčasťou základného kurzu budú aj školenia na rekvalifikaciu licencií a predlžovanie licencií s recertifikáciou.

 

Aktuálne prihlásení uchádzači: 
Gábor Jakubecz - Horné Saliby,
Daniel Lenčéš - Nitra, 
Matej Blaži - Nitra, 
Mgr. Marek Janíček - Levice, 
Gabriel Švec - Levice, 
Tomáš Csandal - Horné Saliby, 
Gábor Farkas - Galanta, 
Stanislav Mankovecký - Dedinka, 
Juraj Jakubička - Preseľany, 
Robert Galo - Janikovce, 
Peter Sporina - Kuzmice, 
Juraj Iván - Šala, 
Eva Virágová - Vyškovce nad Ipľom, 
Juraj Bujko - Sládkovičovo

Tomáš Nemeček - Pusté Sady,

Prihlásili sa ale neposlali vyplnenu oficialnu prihlášku: 

Filip Mrlák - Galanta, 

Martin Bohac - Močenok, 
Mgr.Daniel Ciernik - Močenok
Stanislav Packa - Močenok

Bc.Vladimir Veres - Močenok 


Rekvalifikacia licencií: 
Maroš Ratulovský, 
Ján Štajer,  

Patrik Andrášik, Nitra

 

Predlžovanie licencií:

Juraj Paška
 

 

KM  č.12  21. 08. 2014

Miniliga Miroslava Stocha
odporúčané termíny turnajov

1. turnaj 6.9.

2. turnaj 13.9.
3. turnaj 27.9.
4. turnaj 11.10.
5. turnaj 25.10.
 
Prvé 4 temíny sú určené pre štvor členné skupiny a 5 termín pre 5 členné skupiny. samozrejme kto chce môže si zorganizovať aj vo štvor člennej skupine 5 turnajov ale je potrebné to nahlásiť aspoň týždeň dopredu. 

 

Liga Benjamínkou Kontakty na kluby

Skupina A

Výčapy­Opatovce ­- 0903288369 Čulák

V. Zálužie ­- 0903851603 Biro, 0902338210 Bako 

Čechynce - 905238214 Vargová

Zbehy ­- 0905813752 

Chrenová - 0911 011 185 Tatar 

Lapáš ­- 905439374 Benko

Janíkovce - Štefek 0905 631 149, Dolinský 0910 69 69 30

 

Skupina B

Čeľadice - 0911134110 Slovak, 0903580039 Hamada

Nevidzany - 0949418342 Baláž

­ Klasov - 0908784594

Kolíňany ­- 0907626058 Kolinany

D. Obdokovce - 0907 432 977, Lidik 

Sľažany ­- 0948517523 Kery, 0904804517 Cina

T. Mlyňany - 0908 523 754  Babocký

 

Zo skupiny B sa odhlásili Sľažany. 

 

MaK  č.18  02. 07. 2014

Dôležitý oznam  Matriky ObFZ
Oznamuje všetkým klubom, že od 1.7.2014 sa budú prijímať výhradne

elektronické žiadosti o transfer hráča. Papierové žiadosti budú akceptované

len pri zvýšenom poplatku o 50%, ako elektronické. Taktiež schvaľovanie

matričných úkonov mimo pracovnej doby tzv. „ víkendové schvaľovania"

budú drahšie o 100% ako štandardné cenníkové ceny.  Matrika ObFZ Nitra  

odporúča všetkým dotknutým klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti

aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike RFZ alebo ObFZ,

ktorá im je geograficky najbližšie. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho

konta je povinná a tiež je nutná osobná e-mailová adresa.

 

Revízna komisia  č.1  14. 07. 2014

ÚS Revízna komisia č1. zo dňa 14.07.2014 

Zasadnutie Revíznej komisie, sa bude konať

dňa 18.07.2014v zasadačke ObFZ Nitra o 09:00 hod.

Účasť členov komisie povinná.

 

Sekretariát  č.2  29. 08. 2014

OZNAM :

Dňa 4.septembra 2014, t.j vo štvrtok, nebudú na sekretariáte

a Matrike ObFZ úradné hodiny z dôvodu odstávky elektrickej energie.

 

Obsadenie R a DZ  č.5  25. 08. 2014

I. TRIEDA - DOSPELÍ KOLO: 5. DÁTUM: 31.8.2014 ČAS ZÁPASU ZÁPAS R AR1 AR2 DZ nedeľa 17.00 Machulince - Nevidzany Cupák RIBARIč Pacher ...čítať celú správu

 

OK  č.10  20. 06. 2014

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 19.6.2014 prerokovala

odvolanie FO Vinodol proti rozhodnutiu DK ObFZ Nitra uverejneného

v ÚS č. 31 zo dňa 12.06.2014 (U 530). Odvolacia komisia po preskúmaní

dostupných písomných materiálov zo sekretariátu sa uzniesla

na tomto rozhodnutí:

m e n í

 

vydané rozhodnutie DK ( U 530 ) v zmysle čl. 85 odst. 2 písm. c / DP,

nakoľko OK dospela k záveru, že rozhodnutie DK spočíva v nesprávnom

posúdení veci. OK rozhodnutie DK mení takto:

 

FO Vinodol:

- hráč FO Vinodol Dávid Čulík 5 s.s. od 9.6.2014 ( v zmysle čl. 47/1b,2b )

- odstúpenie návrhu na kontumačnú prehru na ŠTK

- rokovací poplatok 10 € v zmysle RS

 

FO Výčapy Opatovce:

- pokuta 100 € ( v zmysle čl. 50/1b, 2a, čl. 57/1d DP )

- uzatvorenie štadióna na 1 s.s. N ( disciplinárne opatrenie v zmysle

čl. 27/1,2 čl. 28/1,2  DP )

- HU Július Tóth zákaz výkonu akejkoľvek funkcie N od 12.6.2014

do 01.04.2015 (disciplinárne   opatrenie v zmysle čl. 16/1 DP )

- zvýšiť US na počet 10 ( ochranné opatrenie v zmysle čl. 43/2l DP )

- VM Juraj Jánošík zákaz výkonu funkcie a zákaz vstupu do priestorov

umožňujúcich styk s DO na N od 12.6.2014 do 12.6.2015 ( disciplinárne

opatrenie v zmysle čl. 16/1 DP )

- hráč FO Výčapy Opatovce Marek Lauro 5 s.s. od 9.6.2014 ( v zmysle

čl. 47/1b,2b DP )

- odstúpenie návrhu na kontumačnú prehru na ŠTK

- rokovací poplatok 10 € v zmysle RS

 

Predmetné odvolanie je evidované v systéme ISSF pod číslom

uznesenia: NR-OK-2013/2014-0002

 

P o u č e n i e :Rozhodnutie OK ObFZ Nitra je konečné a nie je voči nemu

prípustné odvolanie, čo však nevylučuje podanie podnetu podľa Stanov ObFZ

článok 52 odsek 6.

 

 

V Nitre 19.6.2014                            Predseda odvolacej komisie ObFZ Nitra

                                                                                  Imrich Vanyo

 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Nitra. Webdizajn: www.itstudio.sk