Dnes oslavuje meniny: Ema zajtra Emil
Piatok, 30. január 2015,

aktuálna ÚS

Výkonný výbor  č.34  21. 01. 2015

                                          Uznesenie

          zo zasadnutia VV ObFZ č.1/2015 zo dňa 19.januára 2015

 

Dňa 19.januára 2015 sa uskutočnilo riadne zasadnutie VV ObFZ Nitra. Z

asadnutie viedol jeho predseda  Ing. Š. Korman a riadilo sa podľa

schváleného programu. 

                         

1.     VV schválil :

 

a)    Plán organizačného zabezpečenia a  rozpočet medzinárodného

žiackeho halového futbalového turnaja žiakov.

 

2.     VV poveruje :

a)    Organizáciou medzinárodného žiackeho halového turnaja o Pohár

predsedu ObFZ - 16.ročník ,  predsedu KM a ŠF K. Gajana ,

sekretára ObFZ V. Lyžičiara,T: Ihneď                                                                                                                   

 

3.     VV vzal na vedomie :

a)    Informatívnu správu predsedu ObFZ Ing. Š. Kormana vo futbalovom

      hnutí SZF, ZsFZ, ObFZ.

b)    Správu ekonóma Ing. Novosedlíka.

c)    Písomnú správu predsedu TMK R. Hanáka.

d)    Správu člena VV P. Bachratého o výsledkoch žiackych výberov v Olomouci.

e)    Správu predsedu ObFZ Ing. Š. Kormana o mládežníckych turnajoch - Halový turnaj Benjamínkov, halový turnaj miniliga M. Stocha, halový turnaj VízTec Cup.

4.     VV ukladá :

a)    Sekretárovi ObFZ zabezpečiť propozície turnaja,, O pohár predsedu ObFZ", poháre a diplomy. T: Ihneď                                                                                                                      

b)               členovi VV P. Bachratému zabezpečiť ubytovanie pre družobnú výpravu z Olomouca.            T: Ihneď                                                                                                      

 

ŠTK  č.21  13. 11. 2014

ŠTK upozorňuje FK, FO delegované osoby, že aktuálne zmeny

hracích časov prípadne hracích miest sú na stránke www. futbalnet.sk

a www.obfz.sk v sekcii obsadenie R a DZ. Tu uverejnené zmeny väčšinou červenou farbou sú záväzné pre všetkých!

 

ŠTK upozorňuje všetky FO, FK že podania na ŠTK ObFZ

od 1.1.2015 je potrebné realizovať jedine cez ISSF, konkrétne

cez elektronickú podateľňu. Podania podané inou formou nebudú prerokované! Pri podaniach je potrebné uvádzať všetky dôležité

údaje a to klub, súťaž, súťažné kolo, dátum stretnutia. 

 

DORAST

Skupina A

15. kolo Topoľčianky - Lužianky 3:0 kont

ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 100/b a podľa SP čl. 106/1

priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FO Topoľčianky.

ŠTK odstupuje na DK  FO Lužianky s návrhom pokuty 50€ podľa RS B/12/f.

 

ŠTK schvaľuje výsledky podľa Zápisov o stretnutí.

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční  19. 11. 2014.

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 15 dní

od uverejnenia ÚS.

 

Tibor Révay

predseda ŠTK ObFZ

 

DK  č.17  10. 12. 2014

V zmysle DP, čl.17/13, pozastavuje (prerušuje)DK výkon

trestov uložených na časové obdobiev termíne

od 17.11.2014 do 7.3.2015.

 

KR a úsek DZ  č.21  24. 01. 2015

- KR oznamuje, že dňa 31.01.2015 od 9.00 hod. sa uskutoční

   školenie nových rozhodcov v priestoroch ObFZ,  Chrenovská ul. 16, Nitra. 

   Využite aj Vy svoje nadšenie a záujem o futbal

   a staňte sa futbalovými rozhodcami.

   Hľadáme:
     · nadšených mladých ľudí, mužov aj ženy
     · ľudí, ktorí majú záujem o futbal a pohyb na ihrisku
     · ľudí, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať vo všetkých oblastiach súvisiacich

       s futbalom 

    Viac informácii Vám poskytne predsedkyňa KR ObFZ

     PaedDr. Alena  Jančoková Žáčiková, na tel. č. 0903 712 065

 

- FO, ktoré nemajú kvalifikovaného rozhodcu k 01.12.2014:

                                                             

            I. trieda:         

                             Janíkovce

            II. A trieda:

                              Mojmírovce, Veča, Kráľova nad Váhom,

            II. B trieda:

                              Horný Ohaj,  Dyčka

            II. C trieda:

                              Červený Hrádok, Obyce, Choča, Martin nad Žitavou,

                              Tekovské Nemce, Topoľčianky

            III. A trieda:

                              Šurianky, Hruboňovo, Štefanovičová, Diakovce, Veľká Dolina,

                              Betonaris Šaľa, Močenok "B", Cabaj - Čápor

 

            III. B trieda:

                               Neverice, Tajná, Paňa

 

            Dorasty:

                              Kráľova nad Váhom, Horná Kráľova, Beladice, Vlčany

 

- Zimný doškoľovací seminár rozhodcov a delegátov

  ObFZ Nitra sa uskutoční dňa 21.02.2015 v Nitre na ZŠ sv. Marka,

   Petzwalova 1, (vedľa Golianovského gymnázia).

Začiatok prezentácie seminára je od 8.30 hod.

Poplatok za seminár je 17 € (v cene je zahrnuté: raňajky, obed,

lektor, rozpis súťaže na roč. 2015/2016), každý R si so sebou

prinesie písacie potreby a rozhodcovský preukaz.

Termín seminára je určený vopred, aby si každý R a DZ usporiadal

povinnosti tak, že sa na zimnom seminári zúčastní.

KR žiada všetkých rozhodcov, delegátov o zodpovednú teoretickú prípravu

(Pravidlá futbalu, Súťažný poriadok, Rozpis súťaže),

nakoľko súčasťou seminára bude aj písomný test.

Rozhodcovia, ktorí sa z vážnych dôvodov nebudú môcť

seminára zúčastniť , je potrebné, aby sa vopred

ospravedlnili najneskôr do  10.02.2015

 na adresu: ObFZ Nitra,

KR, Chrenovská ul. 16, 949 10 Nitra 10 alebo

na mail: alenazacikova@gmail.com .

Poplatok za náhradný seminár bude 25 €.

 

TMK  č.29  15. 01. 2015

Predpokladané školenie trénerov sa bude konať dňa 13.februára 2015

 

zoznam prihlásenych uchádzačov:

Daniel Lenčéš Nitra
Tomáš Nemeček Pusté Sady
Miroslav Papranec Bošany
Radoslav Talapka Mýtne Ludany
Miroslav Boboň Výčapy Opatovce
Ondrej Holeva Šala Veča
Daniel Petrovič Žitavany
Jozef Šatka Nitra
Denis Galbavý Šala
Robert Šimák Nitra
Mário Čurgali Nitra
Peter Želinský Lipany
Erik Motovsky Šoporna
Peter Papp Horné Saliby
Peter Lénart Horné Saliby
Juraj Bujko Sládkovičovo
Ľuboš Stranák Šala
Filip Mrllák Galanta
Tomáš Csandal Horné Saliby

 

Predlžovanie licencie

Ladislav Takacs Horné Salyby
Miroslav Toth Pusté Uľany
Zoltán Szolgai Mostová
Martin Boháč Močenok
Mgr.Daniel Čiernik Močenok
Stanislav Packa Močenok
Bc.Vladimir Veres Močenok
Erik Francisci Galanta
Robert Rajčo Pusté Sady

 

 

 

KM  č.12  21. 08. 2014

Miniliga Miroslava Stocha
odporúčané termíny turnajov

1. turnaj 6.9.

2. turnaj 13.9.
3. turnaj 27.9.
4. turnaj 11.10.
5. turnaj 25.10.
 
Prvé 4 temíny sú určené pre štvor členné skupiny a 5 termín pre 5 členné skupiny. samozrejme kto chce môže si zorganizovať aj vo štvor člennej skupine 5 turnajov ale je potrebné to nahlásiť aspoň týždeň dopredu. 

 

Liga Benjamínkou Kontakty na kluby

Skupina A

Výčapy­Opatovce ­- 0903288369 Čulák

V. Zálužie ­- 0903851603 Biro, 0902338210 Bako 

Čechynce - 905238214 Vargová

Zbehy ­- 0905813752 

Chrenová - 0911 011 185 Tatar 

Lapáš ­- 905439374 Benko

Janíkovce - Štefek 0905 631 149, Dolinský 0910 69 69 30

 

Skupina B

Čeľadice - 0911134110 Slovak, 0903580039 Hamada

Nevidzany - 0949418342 Baláž

­ Klasov - 0908784594

Kolíňany ­- 0907626058 Kolinany

D. Obdokovce - 0907 432 977, Lidik 

Sľažany ­- 0948517523 Kery, 0904804517 Cina

T. Mlyňany - 0908 523 754  Babocký

 

Zo skupiny B sa odhlásili Sľažany. 

 

MaK  č.19  19. 09. 2014

OZNAM Matriky ObFZ - Oznamujeme funkcionárom FK, že hosťovaniahráčov

sa končia dňom 30.9.2014. Prestupy hráčov je možné vykonávaťdenne a to

do 31.3.2015.

 

Revízna komisia  č.1  14. 07. 2014

ÚS Revízna komisia č1. zo dňa 14.07.2014 

Zasadnutie Revíznej komisie, sa bude konať

dňa 18.07.2014v zasadačke ObFZ Nitra o 09:00 hod.

Účasť členov komisie povinná.

 

Sekretariát  č.9  14. 12. 2014

V dňoch od 19.decembra 2014 do 11.januára 2015 sa bude

na sekretariáte ObFZ čerpať riadna dovolenka.

 

Obsadenie R a DZ  č.17  14. 11. 2014

DOHRÁVKA: I. TRIEDA - DOSPELÍ KOLO: 7. DÁTUM: 16.11.2014 ČAS ZÁPASU ZÁPAS R AR1 AR2 DZ NEDEľA 13.30 Výčapy - Opat. - N. Hrnčiarovce ...čítať celú správu

 

OK  č.2  24. 10. 2014

     Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 22.10.2014 prerokovala

odvolanie OFK Žihárec proti rozhodnutiu ŠTK ObFZ Nitra uverejneného

v ÚS č. 16 zo dňa 09.10.2014. Odvolacia komisia po preskúmaní

dostupných písomných materiálov sa uzniesla na tomto rozhodnutí:

z a s t a v u j e

 

podané odvolanie v zmysle čl. 52 odst. 14 písm. a / Stanov ObFZ Nitra,

nakoľko neboli splnené podmienky na prerokovanie  a rozhodnutie veci

 odvolanie nespĺňalo náležitosti odvolacieho konania v zmysle čl. 121 SP.

 

P o u č e n i e : Rozhodnutie OK ObFZ Nitra je konečné a nie je voči nemu

prípustné odvolanie, čo však nevylučuje podanie podnetu podľa Stanov

ObFZ článok 52 odsek 6.

 

 

V Nitre 22.10.2014               Predseda odvolacej komisie ObFZ Nitra

                                                               Imrich Vanyo

 

 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Nitra. Webdizajn: www.itstudio.sk