Dnes oslavuje meniny: Filip zajtra Bartolomej
Sobota, 23. august 2014,

aktuálna ÚS

Výkonný výbor  č.29  20. 06. 2014

                                                     Uznesenie

                         zo zasadnutia VV ObFZ č.6/2014 zo dňa 16.júna 2014

Dňa 16.júla 2014 sa uskutočnilo riadne zasadnutie VV ObFZ Nitra. Zasadnutie viedol jeho predseda  Ing.Š. Korman a riadilo sa podľa schváleného programu. 

 

1.     VV vzal na vedomie :

a)    Informatívnu správu predsedu ObFZ Ing. Š. Kormana vo futbalovom hnutí SFZ, ZsFZ, ObFZ

b)    Správu ekonóma ObFZ Ing. Ľ. Novosedlíka o finančnom hospodárení s pripomienkou

2.     VV ukladá :      

a)   Predsedovi ŠTK T. Révayovi a sekretárovi V. Lyžičiarovi organizačne zabezpečiť konferenciu a Aktív ŠTK. T: 24.6.2014

b)    Sekretárovi V. Lyžičiarovi zabezpečiť pre víťazov jednotlivých tried a skupín v SR 2013/2014 poháre a diplomy. T: 20.6.2014              

c)    Členovi VV P. Bachratému organizačne zabezpečiť futbalový zápas R medzi ObFZ Nitra a OFS Olomouc

3.     VV schválil :

a)    Doplnky do Rozpisu súťaží na SR 2014-2015

b)     Martina Vindiša, Jozefa Cabaja za delegáta ObFZ

c)    Zakúpenie plakiet  pre dlhoročných funkcionárov ObFZ Nitra, ktorý budú ocenení na konferencii

d)    Štatúty Odborných komisií, Odvolacia komisia a ReK s pripomienkami

e)    Nominačné listiny R a DS na SR 2014/2015

f)    Štartovný vklad do súťaží riadených ObFZ, štartovné je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou priamo na účet ObFZ

 

ŠTK  č.8  21. 08. 2014

ŠTK upozorňuje všetky FO na povinnosť vyhotovenia  elektronického

zápisu o stretnutí v systéme ISSF vo všetkých súťažiach (dospelí, dorast,

žiaci). Z tohto dôvodu je potrebná súčinnosť klubov pri zabezpečení

internetu, PC, tlačiarne na štadióne. FO sú povinné ešte do začiatku

jesennej časti naplniť sezónnu súpisku v systéme ISSF.

 

 


III. A trieda

D. Lefantovce, Hruboňovo, Štefanovičová, P. Kesov , Diakovce, Dlhá nad

Váhom  - ŠTK dôrazne upozorňuje FO o včasne uzatvorenie predzápasovej

nominácie klubovým ISSF manažérom.

 

1. kolo P. Kesov - Štefanovičová 0:3 kont

ŠTK na základe rozhodnutia DK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 100/i a 

podľa SP čl. 106/1 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FO Štefanovičová.

 

2. kolo Štefanovičová - Cabaj-Čápor

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá v obrátenom poradí na ihrisku FO Cabaj- Čápor 24.8.2014 (nedeľa) o 17.00 hod.

 

III. B trieda

Babindol - doma vždy v nedeľu v ÚHČ dospelých

 

DORAST

 

Skupina A

 4. kolo Topoľčianky - Branč

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa oodhrá v obrátenom poradí na ihrisku

v Branči 23.8.2014 (sobota) o 17.00 hod.

 

7. kolo T. Mlyňany - Žitavany

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 14.9.2014 (nedeľa) o 14.30 hod.

 

Skupina B

 

5. kolo H. Kráľová - Trnovec n/V

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 27.8.2014 (streda) o 17.00 hod

(oprava z ÚS 7)

 

ŽIACI

 

Skupina A

1. kolo H. Kráľová - Mojmírovce

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 10.9.2014 (streda) o 16.30 hod

 

4. kolo Neded - Mojmírovce

ŠTK súhlasí so žiadosťou FO Neded a MZ sa odohrá 6.9.2014 (sobota)

v ÚHČ dorastu

 

7.kolo Neded - Trnovec n/V

ŠTK súhlasí so žiadosťou FO Neded a MZ sa odohrá 27.9.2014 (sobota)

v ÚHČ dorastu

 

Skupina B

1. kolo Ivánka pri N - Čeľadice

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 23.8.2014 (sobota) o 10.30 hod.

 

1. kolo N. Hrnčiarovce - Branč

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 26.8.2014 (utorok) o 17.00 hod.

Skupina C

1. kolo Lužianky - V. Opatovce

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá v obrátenom poradí na ihrisku

vo V. Opatovciach 23.8.2014 (sobota) o 14.30 hod.

ŠTK schvaľuje výsledky podľa Zápisov o stretnutí.

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční  28. 8. 2014.

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia ÚS.

 

Tibor Révay

predseda ŠTK ObFZ

 

 

 

 

DK  č.4  21. 08. 2014

Pozastavenie výkonu športovej činnosti  N (71/1, 71/2a,b,d, 9/1,2,3,4)

od 18.08.2014:

U 38  Peter Krumpál (Lužianky) 2 s.s. N (46/1a,2)

U 39 Marek Solčiansky (Nevidzany) 5 s.s. N (49/1a,2a)

U 40 Martin Hrúz (Velčice) 2 s.s. N (46/1a/2)

U 41 Miloš Takács (Močenok ,,B,,) 2 s.s. N (46/1a,2)
U 42 Tomáš Pápay (Močenok ,,B,,) 2 s.s. N(46/1a,2)
U 43 František Somor (Paňa) 1 s.s. N (37/3)

U 44 Slavomír Bene (Dolné Obdokovce) 3 s.s. N (49/1a,2a)

U 45 Vladimír Benko (Žirany) 3 mesiace N (49/1d,2d)

U 46 Ondrej Zajac (Dolné Obdokovce, dorast) 1 s.s. N (37/3)

U 47 Dávid Fekeč (Vinodol, dorast) 7 s.s. N (49/1a,2a)

U 48 Gergo Kovács (Diakovce, dorast) 1 s.s. N (46/1a,2)

U 49 Dominik Moravčík (Jarok) 1 s.s. N (37/3)

 

Pozastavenie výkonu športovej činnosti  N (71/1, 71/2a,b,d, 9/1,2,3,4)

od 21.08.2014:

U 50 Róbert Lamoš (Jarok, dorast)  2 s.s. N(46/1a,2)

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho

opatrenia  (čl.41/1,2,3,4) od 21.08.2014 do 30.11.2014:

U 51 Patrik Kudry  (Lužianky) 2 s.s. (U493)    

U 52  Patrik Frajka (Martin nad Žitavou) 1 s.s. (U23)

U 53  David Milan (Skýcov) 2 s.s. (U 512)     

U 54  Dávid Podsklan (Nitrianske Hrnčiarovce, žiaci) 2 s.s. (U 517)

U 55 Filip Janík (Žitavany, dorast) 1 s.s. (U26)

U 56  Miroslav Šimek (Žihárec) 2 s.s. (U 535 )

U 57 Andrej Kadúc (Hájske) 2 s.s. (U 536 )

 

Disciplinárne opratrenia:

U 58 DK na základe neoprávneho štartu hráča v stretnutí

Poľný Kesov - Štefaničová trestá:

FO Poľný Kesov

-          RP 10 €

-          pokuta 35 € podľa (SP 100/i, RS B/12/f)

-          Juraj Pilinský (H) na 1 mesiac N podľa (53/1b,2b)

-          Martin Chren (K) pozastavenie výkonu funkcie  na 1 mesiac

           N podľa čl.53 (1b/3b) od 21.8.2014

-          Martin Krišák (VM) pozastavenie výkonu funkcie  na 1 mesiac

           N podľa čl.53 (1b/3b) od 21.8.2014

-          Vladimír Vopalka (AT) pozastavenie výkonu funkcie  na 1 mesiac

           N podľa podľa čl.53 (1b/3b) od 21.8.2014

-          DK odstupuje stretnutie Poľný Kesov - Štefanovičová  na doriešenie

            na ŠTK

     

Oznamy:

DK upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov, hráčov a všetkých futbalových

činovníkov na čl. 37 DP ods. 5 (prerokovanie udelených ŽK).

 

                                                                               

Najbližšie zasadnutie DK  sa uskutoční vo štvrtok 28.08.2014

Proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem

rozhodnutí podľa DP čl. 37/10) sa možno odvolať v lehote do 7 kalendárnych

dní odo dňa oznámenia rozhodnutí disciplinárnej komisie (DK čl. 84/1).

 

KR a úsek DZ  č.6  15. 08. 2014

- KR berie na vedomie tieto ospravedlnenia:

         Jančok                 od 16. - do 17.08.2014

         Gálová                 17.08.2014

         Macho (PN)         od 13.08 - do 27.08.2014

         Cupák                 30.08.2014

         Havela                 od 18.08 -  do 31.08. 2014

         Vajzer                  16.08.2014

         Ribarič                 23.8 a 30.8 a v nedeľu 24.8 na doobedie.

 

- KR dôrazne upozorňuje R, že je nevyhnutné, aby pred MZ uzatvorili

  nominácie FO, pretože nie je možne, aby počas polčasovej prestávky

  prišlo k zmene hráča, alebo k inej úprave nominácii na MZ.

  FO, už nemôže robiť žiadne zmeny počas polčasovej prestávky.

  V prípade, že sa táto skutočnosť bude opakovať, R bude riešený

  disciplinárne, nakoľko správcovia súťaží vidia, aké pohyby sú

  v jednotlivých zápisoch urobené.

 

- KR oznamuje, že R Lenický rozhoduje za FO Hájske.

 

 

- KR na základe správy DZ prijala opatrenia so zásadami pre činnosť

  v MZ Dyčka - Lúčnica nad Žitavou, od 18.08.2014

 

- KR upozorňuje R Nováka,  že v prípade, ak je na mieste po MZ uzatvorený

  elek. zápis nie je potrebné posielať na zväz papierový zápis. (viď. pokyny

  predchádzajúca ÚS)

 

- KR oznamuje, že v rozpise súťaži je zle uvedené, že R  Prokop rozhoduje za

  FO Neverice, správne je, že rozhoduje za FO Rišňovce.

 

 

TMK  č.17  15. 08. 2014

Predbežný termín základného školenia na získanie EURO C grassroots licencie je z dôvodu nízkeho počtu uchádzačov presunutý na obdobie po súťaži teda koniec novembra 2014. Ďalší záujemci sa môžu prihlásiť do 14.11.2014. Súčasťou základného kurzu budú aj školenia na rekvalifikaciu licencií a predlžovanie licencií s recertifikáciou.

 

Aktuálne prihlásení uchádzači: 
Gábor Jakubecz - Horné Saliby,
Daniel Lenčéš - Nitra, 
Matej Blaži - Nitra, 
Mgr. Marek Janíček - Levice, 
Gabriel Švec - Levice, 
Tomáš Csandal - Horné Saliby, 
Gábor Farkas - Galanta, 
Stanislav Mankovecký - Dedinka, 
Juraj Jakubička - Preseľany, 
Robert Galo - Janikovce, 
Peter Sporina - Kuzmice, 
Juraj Iván - Šala, 
Eva Virágová - Vyškovce nad Ipľom, 
Juraj Bujko - Sládkovičovo

Tomáš Nemeček - Pusté Sady,

Prihlásili sa ale neposlali vyplnenu oficialnu prihlášku: 

Filip Mrlák - Galanta, 

Martin Bohac - Močenok, 
Mgr.Daniel Ciernik - Močenok
Stanislav Packa - Močenok

Bc.Vladimir Veres - Močenok 


Rekvalifikacia licencií: 
Maroš Ratulovský, 
Ján Štajer,  

Patrik Andrášik, Nitra

 

Predlžovanie licencií:

Juraj Paška
 

 

KM  č.12  21. 08. 2014

Liga Benjamínkou Kontakty na kluby

Skupina A

Výčapy­Opatovce ­- 0903288369 Čulák

V. Zálužie ­- 0903851603 Biro, 0902338210 Bako 

Čechynce - 905238214 Vargová

Zbehy ­- 0905813752 

Chrenová - 0911 011 185 Tatar 

Lapáš ­- 905439374 Benko

Janíkovce - Štefek 0905 631 149, Dolinský 0910 69 69 30

 

Skupina B

Čeľadice - 0911134110 Slovak, 0903580039 Hamada

Nevidzany - 0949418342 Baláž

­ Klasov - 0908784594

Kolíňany ­- 0907626058 Kolinany

D. Obdokovce - 0907 432 977, Lidik 

Sľažany ­- 0948517523 Kery, 0904804517 Cina

T. Mlyňany - 0908 523 754  Babocký

 

 

MaK  č.18  02. 07. 2014

Dôležitý oznam  Matriky ObFZ
Oznamuje všetkým klubom, že od 1.7.2014 sa budú prijímať výhradne

elektronické žiadosti o transfer hráča. Papierové žiadosti budú akceptované

len pri zvýšenom poplatku o 50%, ako elektronické. Taktiež schvaľovanie

matričných úkonov mimo pracovnej doby tzv. „ víkendové schvaľovania"

budú drahšie o 100% ako štandardné cenníkové ceny.  Matrika ObFZ Nitra  

odporúča všetkým dotknutým klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti

aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike RFZ alebo ObFZ,

ktorá im je geograficky najbližšie. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho

konta je povinná a tiež je nutná osobná e-mailová adresa.

 

Revízna komisia  č.1  14. 07. 2014

ÚS Revízna komisia č1. zo dňa 14.07.2014 

Zasadnutie Revíznej komisie, sa bude konať

dňa 18.07.2014v zasadačke ObFZ Nitra o 09:00 hod.

Účasť členov komisie povinná.

 

Sekretariát  č.1  18. 07. 2014

POPLATKY UVEDENÉ VO FUTBALOVÝCH PREDPISOCH SFZ

 

Úhrady platieb je platiteľ povinný realizovať na základe mesačných

zberných faktúr (v ISSF - typ všeobecná faktúra) výhradne bankovým

prevodom alebo priamym vkladom na bankový účet (platby šekom nebudú

akceptované a faktúry budú považované za neuhradené) na bankový účet

uvedený na faktúre.

 

Obsadenie R a DZ  č.4  18. 08. 2014

I. TRIEDA - DOSPELÍ KOLO: 4. DÁTUM: 24.8.2014 ČAS ZÁPASU ZÁPAS R AR1 AR2 DZ nedeľa 17.00 ihrisko H. Ohaj Nevidzany - Báb Gajan Hirka RÉVAY nedeľa 17.00 Selice - K...čítať celú správu

 

OK  č.10  20. 06. 2014

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 19.6.2014 prerokovala

odvolanie FO Vinodol proti rozhodnutiu DK ObFZ Nitra uverejneného

v ÚS č. 31 zo dňa 12.06.2014 (U 530). Odvolacia komisia po preskúmaní

dostupných písomných materiálov zo sekretariátu sa uzniesla

na tomto rozhodnutí:

m e n í

 

vydané rozhodnutie DK ( U 530 ) v zmysle čl. 85 odst. 2 písm. c / DP,

nakoľko OK dospela k záveru, že rozhodnutie DK spočíva v nesprávnom

posúdení veci. OK rozhodnutie DK mení takto:

 

FO Vinodol:

- hráč FO Vinodol Dávid Čulík 5 s.s. od 9.6.2014 ( v zmysle čl. 47/1b,2b )

- odstúpenie návrhu na kontumačnú prehru na ŠTK

- rokovací poplatok 10 € v zmysle RS

 

FO Výčapy Opatovce:

- pokuta 100 € ( v zmysle čl. 50/1b, 2a, čl. 57/1d DP )

- uzatvorenie štadióna na 1 s.s. N ( disciplinárne opatrenie v zmysle

čl. 27/1,2 čl. 28/1,2  DP )

- HU Július Tóth zákaz výkonu akejkoľvek funkcie N od 12.6.2014

do 01.04.2015 (disciplinárne   opatrenie v zmysle čl. 16/1 DP )

- zvýšiť US na počet 10 ( ochranné opatrenie v zmysle čl. 43/2l DP )

- VM Juraj Jánošík zákaz výkonu funkcie a zákaz vstupu do priestorov

umožňujúcich styk s DO na N od 12.6.2014 do 12.6.2015 ( disciplinárne

opatrenie v zmysle čl. 16/1 DP )

- hráč FO Výčapy Opatovce Marek Lauro 5 s.s. od 9.6.2014 ( v zmysle

čl. 47/1b,2b DP )

- odstúpenie návrhu na kontumačnú prehru na ŠTK

- rokovací poplatok 10 € v zmysle RS

 

Predmetné odvolanie je evidované v systéme ISSF pod číslom

uznesenia: NR-OK-2013/2014-0002

 

P o u č e n i e :Rozhodnutie OK ObFZ Nitra je konečné a nie je voči nemu

prípustné odvolanie, čo však nevylučuje podanie podnetu podľa Stanov ObFZ

článok 52 odsek 6.

 

 

V Nitre 19.6.2014                            Predseda odvolacej komisie ObFZ Nitra

                                                                                  Imrich Vanyo

 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Nitra. Webdizajn: www.itstudio.sk