Dnes oslavuje meniny: Hermína zajtra Monika
Streda, 06. máj 2015,

aktuálna ÚS

Výkonný výbor  č.37  24. 04. 2015

  Uznesenie

                                               zo zasadnutia VV ObFZ č.4/2015

Dňa 20.apríla  2015 sa uskutočnilo riadne zasadnutie VV ObFZ Nitra. Zasadnutie viedol jeho predseda Ing. Š. Korman a riadilo sa podľa schváleného programu. 

 

1.   VV vzal na vedomie :

a)    Informatívnu správu predsedu ObFZ Ing. Š. Kormana vo futbalovom hnutí  

SZF, ZsFZ, ObFZ

b)   Správu predsedu ObFZ Ing. Š. Kormana o futbalovom turnaji - Obecné siete Cup

c)    Správu sekretára ObFZ V. Lyžičiara o zimných halových turnajoch na rok 2016                                                              

d)    Správu ekonóma Ing. Novosedlíka

e)    Žiadosť TJ Družstevník Svätoplukovo, jeho žiadosti vyhovel

f)    Správu člena TMK Dr. M. Čuláka o podpore talentovaných mladých hráčov vo vekových kategóriách U12 - U15 na úrovni oblastných a regionálnych výberov

g)    Správu predsedu ŠTK T. Révaya

h)    Správu tajomníka MaK V. Lyžičiara

  1. VV ukladá :

a)    Organizačne pripraviť priateľský zápas rozhodcov medzi ObFZ Nitra a OFS Olomouc   Dr. Jančokovej - Žáčikovej, Ing. Kormanovi a P. Bachratému. T:Úloha trvalá 

3.   VV schválil :

 

a)    Návrh ŠTK  o odvolaní I. Kováča, člena ŠTK z pracovných dôvodov     

b)    J. Malého za člena ŠTK

 

 

POZNÁMKA : 

Prezenčná listina  a všetky návrhy, žiadosti a správy sú priložené k Zápisu a Uzneseniu.

 

 

ŠTK  č.35  01. 05. 2015

ŠTK vyzýva FK, funkcionárov, odborné komisie k spolupráci 

pri príprave nového Rozpisu súťaže 2015/2016, ktorý sa začína

postupne pripravovať a spracovávať. Touto cestou žiada o zaslanie 

pripomienok, námetov a doplnkov na kvalitatívne zlepšenie jeho

textovej časti na sekretariát ObFZ.

 

ŠTK upozorňuje všetky FO, FK, že podania na komisiu je potrebné

realizovať jedine cez ISSF systém konkrétne cez elektronickú podateľňu. 

Iné formy žiadostí o výnimku nebudú prerokované.

 

I. trieda

24. kolo Sľažany - Báb

ŠTK súhlasí s  dohodou klubov a MZ sa odohrá 3.5.2015 (nedeľa)

o 13.30 hod.

 

II. A trieda

24. kolo ŠK Hájske - FC 31 Jarok

ŠTK súhlasí so žiadosťou ŠK Hájske a MZ sa odohrá 30.5.2015 (sobota)

o 17.00 hod.

 

II. C trieda

20. kolo Skýcov - Obyce

ŠTK súhlasí s  dohodou klubov a MZ sa odohrá 3.5.2015 (nedeľa)

o 14.00 hod.

 

 III. A trieda

16. kolo Betonáris Šaľa - P. Kesov

ŠTK súhlasí s  dohodou klubov a MZ sa odohrá 2.5.2015 (sobota)

o 15.00 hod.

 

 

DORAST

 

Skupina A

24. kolo Sľažany - T. Mlyňany

ŠTK súhlasí s  dohodou klubov a MZ sa odohrá 3.5.2015 (nedeľa)

o 11.00 hod.

 

 

Skupina B

 19. kolo Vinodol - Vlčany 3:0 kont

ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 100/b a podľa SP čl. 106/1

priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FO Vinodol. ŠTK odstupuje

FO Vlčany na DK s návrhom pokuty 50€ podľa RS B/12/f a upozorňuje

na dodržanie RS A/6/b (úhrada nákladov súperovi 33€).

 

19. kolo Jarok - Rumanová 3:0 kont

ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 100/b a podľa SP čl. 106/1

priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FO Jarok. ŠTK odstupuje

FO Rumanová na DK s návrhom pokuty 50€ podľa RS B/12/f a

upozorňuje na dodržanie RS A/6/b (úhrada nákladov súperovi 33€).

 

 ŽIACI

 

 Skupina A

 

17. kolo H. Kráľová - Neded

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 14.5.2015 (štvrtok)

o 17.00 hod.

 

Skupina B

12. kolo OFK 1948 V. Lapáš - Kolíňany

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 20.5.2015 (streda)

o 18.00 hod.

 

13. kolo OFK 1948 V. Lapáš - FC Vinodol

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 13.5.2015 (streda)

o 18.00 hod.

 

 Skupina C

13. kolo Lukáčovce - Báb

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ  sa odohrá 7.5.2015 (štvrtok)

o 17.00 hod.

 

 

Skupina D

14. kolo Nevidzany - Topoľčianky

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ  sa odohrá 1.5.2015 (piatok)

o 15.00 hod.

 

 Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční  07. 05. 2015.

 

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia ÚS.

 

 Tibor Révay

predseda ŠTK ObFZ Nitra

 

 

 

DK  č.26  30. 04. 2015

Pozastavenie výkonu športovej činnosti N (71/1, 71/2a,b,d, 9/1,2,3,4) od 27.04.2015

U 392 Juraj Hudec (Sľažany) 3 s.s.N  (45/1/2a)

U 393 Samuel Ščípa (Veča)  2 s.s. N (46/1a,c)

U 394 Peter Borota (Čechynce) 2 s.s. N (46/1a,c)

U 395 Miroslav Herda (Nová Ves nad Žitavou) 5 týždňov N (49/1b,2b)

 

 

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a)

U 396  František Škorec (Machulince) 1 s.s. N (37/5a)

U 397  Juraj Chňapek (Branč) 1 s.s.N (37/5a)

U 398  Štefan Chren (Žitavany) 1 s.s. N (37/5a)

U 399  Martin Prešinský (Janíkovce) 1 s.s. N (37/5a)

U 400  Jaroslav Demeter (Svätoplúkovo)  1 s.s.N  (37/5a)

U 401  Ján Lenčeš (Močenok „B") 1 s.s.N  (37/5a)

 

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl.41/1,2,3,4) od 30.04.2015 do 30.06.2015

U 402  Marián Gálik (Mojmírovce) 1 s.s. (U 378)

 

 

Disciplinárne opatrenia:

U 403  Vlčany (dorast) na návrh ŠTK 50 €

U 404  Rumanová (dorast) na návrh ŠTK 50 €

 

U 405 TJ Termál Diakovce, DK žiada zaslať podrobné  písomné stanovisko k HNS Jána Hudáka (HU) voči R  počas a po stretnutí Diakovce - Betonáris

Šaľa do 05.05.2015.

DK menovanému predbežným ochranným opatrením zastavuje činnosť

až do vyriešenia prípadu od 30.04.2015 (43/4).

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 06.05.2015.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

 

KR a úsek DZ  č.33  30. 04. 2015

- KR berie na vedomie tieto ospravedlnenia:

                        Mányová                               od 30.04. 2015 - do prihlásenia

                        Bernát                                    09.05. a 23.05.2015  

                        Brat                                        16.05., 24.05.2015

                        Olah                                       10.5.2015

 

 

 

- KR predvoláva na svoje budúce zasadnutie dňa 07.05.2015 o 16.20 hod. R Bleha, Gála,

  Pachera.

  Účasť predvolaných je povinná!

 

- KR predvoláva na svoje budúce zasadnutie 07.05.2015 o 16.30 hod. R Zmeka. Účasť povinná!

 

- KR upozorňuje R, že v prípade ak uzatvoria nomináciu D alebo H družstva v elektronickom zápise  pred stretnutím, môžu do nominácii vstupovať a upravovať ich až pokiaľ nie je celkovo uzatvorený zápis po stretnutí. Tieto úpravy však môžu robiť iba v rámci Pravidiel futbalu, Súťažného poriadku a Rozpisu súťaže.

 

- KR oznamuje, že po skončení jarnej časti súť. ročníka 2014/ 2015 ObFZ  

  organizuje futbalový turnaj Obecné siete CUP 2015. Do konca mesiaca

  máj nahláste záujem rozhodovať na tomto turnaji na mailovú adresu:

  alenazacikova@gmail.com

 

TMK  č.31  27. 02. 2015

TMK ObFZ v spolupráci s ÚFTS oznamuje

svojim členom, že môže zabezpečiť pre svojich členov vstupenky na zápasy futbalovej reprezentácie SR s Luxemburskom a Českom, ktoré sa uskutočnia v Žiline.
Cena vstupenky 1. kategórie je EURO 15,- (tribúna). Záujemci sa môžu prihlásiť do 06.03.2015 do 12.oo hod. na t.č.0903288369.

 

KM  č.13  30. 04. 2015

PROJEKT PRÍRPAVY TALENTOV

Nominácie hráčov (r.2001, r.2002, r.2003) na tréningové zrazy v rámci projektu PPT budú pravidelne zverejňované na stránke www.talentyzsfz.sk v sekcii PPT. 

 

MaK  č.19  19. 09. 2014

OZNAM Matriky ObFZ - Oznamujeme funkcionárom FK, že hosťovaniahráčov

sa končia dňom 30.9.2014. Prestupy hráčov je možné vykonávaťdenne a to

do 31.3.2015.

 

Revízna komisia  č.1  14. 07. 2014

ÚS Revízna komisia č1. zo dňa 14.07.2014 

Zasadnutie Revíznej komisie, sa bude konať

dňa 18.07.2014v zasadačke ObFZ Nitra o 09:00 hod.

Účasť členov komisie povinná.

 

Sekretariát  č.14  26. 03. 2015

Zmena štatutárnych zástupcov ŠK Dlhá nad Váhom

Prezident : Peter Štrbo   0940 782 070

Podpredseda : František Paštéka   0902 749 535

Pokladník : Jozef Mszáros ml.   0907 036 242

ISSF manažér : Peter Štrbo

 

Obsadenie R a DZ  č.27  04. 05. 2015

I. trieda - DOSPELÍ Kolo: 25. Dátum: 10.5.2015 Čas zápasu Zápas R AR1 AR2 DS nedeľa 16.30 Žitavany - Nevidzany Macho Mikle-Barát Slamka DZ N. Hrnčiarovce - Janíkovc...čítať celú správu

 

OK  č.3  02. 04. 2015

                    

 

Odvolacia komisia ObFZ Nitra prijala na prerokovanie podané odvolanie

zo dňa 26.3.2015 od TJ Družstevník Neverice voči rozhodnutiu ŠTK.

 

Na OdK ObFZ Nitra dňa 31.3.2015 bola podaná žiadosť o stiahnutie hore uvedeného odvolania zo strany TJ Družstevník Neverice voči rozhodnutiu ŠTK.

 

Nakoľko podané odvolanie bolo stiahnuté ešte pred jeho začatím o jeho prerokovaní v zmysle č. 130 odst. 1 SP odvolacia komisia sa predmetným odvolaním n e z a o b e r a l a.

 

P o u č e n i e : Rozhodnutie OK ObFZ Nitra je konečné a nie je voči nemu prípustné odvolanie, čo však nevylučuje podanie podnetu podľa Stanov ObFZ článok 52 odsek 6.

 

V Nitre 2.4.2015                                                      Predseda OdK ObFZ Nitra

                                                                                           Imrich Vanyo

 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Nitra. Webdizajn: www.itstudio.sk