Medzinárodný seminár trénerov

“Medzinárodný seminár trénerov” Bratislava 16. septembra 2019.

 

Podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Vzdelávanie a na www.ufts.sk.