OZNAM pre trénerov

Na základe rozhodnutia technického a vzdelávacieho úseku SFZ,  TMK
ObFZ oznamuje trénerom držiteľom SK licencie “C”, že rekvalifikačné
kurzy, t.j.  z SK “C” licencie na UEFA “C” licenciu Grassroots sa od
01.01.2017 ukončujú (rušia).
Tí tréneri, ktorí  do tohto roku t.j. 2016 neabsolvovali toto
rekvalifikačné školenie a budú chcieť i naďalej pôsobiť vo funkcii
trénera, kde sa vyžaduje licencia “C” Grassroots, budú musieť od
01.01.2017 absolvovať riadny seminár na predĺženie  licencie “C” Grassroots v rozsahu 8 hodín v zmysle stanoveného obsahového programu.
V ďalších obdobiach od roku 2017 sa budú organizovať iba základný kurz
licencie “C” Grassroots a seminár na predĺženie licencie “C” Grassroots.
Platnosť týchto licencií je vždy na tri roky.