Predĺženie licencie UEFA “C” Grassroots

Oznamujeme trénerom prihlásených na predĺženie licencie “C” Grassroots,
že seminár k predĺženiu bude dňa 10.12.2016 od 09.00 hod. na SPU Nitra
Kongresové centrum ako súčasť seminára pre trénerov UEFA “B” licencie.
Pri prezentácii bude samostatná prezenčná listina, priniesť si potvrdenie o
úhrade celej čiastky poplatku (  10,- € ).