Odmenovanie R a DS

  I. trieda:

 

  Rozhodca:             30,- €

 

   AR:                       25,- €

 

   DZ:                        25,- €

 

  II. trieda: 

 

  Rozhodca:              25,- €

 

  AR:                         20,- €

 

  DZ:                          20,- €

 

   III. trieda:

 

   Rozhodca:              23,- €

 

   AR:                         20,- €

 

   DZ:                          20,- €

 

  Dorastenecké stretnutie ako predzápas:

 

   Rozhodca:               10,- €      

 

   AR:                             8,- €

 

  Dorastenecké stretnutie: 

 

   Rozhodca:                 20,- €      

 

   AR:                             15,- €

 

  Žiacke stretnutie:

 

  Rozhodca:                  15,- €      

 

   AR:                             10,- €

 

V prípade ak sa stretnutie neuskutoční, delegované osoby majú nárok vo všetkých súťažiach (dospelí, dorast,  žiaci) nárok na finančnú náhradu vo výške 10 €.