Komisie

Predsedovia a členovia odborných komisií ObFZ

 

1. Športovo-technická komisia

predseda ŠTK: Tibor Révay, Nitra

podpredseda ŠTK: Ing. Jozef Filo

členovia ŠTK: Ladislav Turba, Marko Turba, Mgr. Tibor Lencsés

 

2. Disciplinárna komisia

predseda DK: Martin Jančok,  Nitra (poverený vedením DK)

podpredseda: Mário Bleho

Členovia: Boris Grežo, Michaela Gӧndorová, Vladimír Gregor,

Peter Solčianský, Maroš Formel

 

3. Komisia rozhodcov a úsek DZ

predseda: Alena Jančoková Žáčiková, PaedDr., Nitra

podpredseda KR – úsek DZ: Ing. Jozef Inovecký

Členovia: Mgr. Ladislav Kováč, Martin Horik,

                     Marian Božik, Ján Lenický

                      Jakub Hybský,  Ing. Jaroslav Kotrec

4. Trénersko-metodická komisia

predseda TMK: Milan Pavlovič, Bc., Nitra

podpredseda: Jozef Novota, Bc.

Členovia: Marek Kostoláni, Patrik Brezina, Peter Dobiáš

 

5. Komisia mládeže

predseda KM: Karol Gajan, Čakajovce

Členovia: Karol Gajan, Martin Slovák, Jozef Oroszi, Peter Drahoš

 

6. Revízna komisia

predseda RK: Peter Martinec, Zlaté Moravce

podpredseda: Štefan Huňady

Člen: Štefan Hudák

 

7. Matričná komisia

predseda MK: Mgr. Milan Vrábel,Nitra

podpredseda: Vladimír Lyžičiar

 

8. Odvolávacia komisia

predseda:  Pavol Pekár, Ing. V. Zálužie

podpredseda: Dr. Vadkerti

Člen: Ing. Ján Pacher