Komisie

Predsedovia a členovia odborných komisií ObFZ

 

1. Športovo-technická komisia

predseda ŠTK: Tibor Révay, Nitra

podpredseda ŠTK: Ing. Jozef Filo

členovia ŠTK: Ladislav Turba, Mgr. Ľubomír Grnár, Mgr. Martin Kilian

 

2. Disciplinárna komisia

predseda DK: Róbet Hegeduš, Ing.,  Veľký Lapáš

podpredseda: Ing. Igor Valent

Členovia: Marián Božík, Mgr.Maroš Formel, Martin Jančok,

Boris Grežo, Richard Vilímek

 

3. Komisia rozhodcov a úsek DZ

predseda: Alena Jančoková Žáčiková, PaedDr., Nitra

podpredseda: Ing.Bc. Marek Galo

podpredseda KR – úsek DZ: Ing. Jozef Inovecký

Členovia: Ing. Gejza Kukla,  Bc. Ladislav Kováč,

                      Jakub Hybský, Mário Hložka, Ing. Jaroslav Kotrec

4. Trénersko-metodická komisia

predseda TMK: Rudolf Hanák, Nitra

podpredseda: Ing. Tomáš Kozolka

Členovia: Roland Szőcs, Dr. Martin Čulák

Školiaci úsek: Jozef Kollárik, Mgr. Tomáš Seko

 

5. Komisia mládeže

predseda KM: Karol Gajan, Čakajovce

podpredseda KM: Juraj Baláž

Členovia: Vladimír Viola, Juraj Demácsek

 

6. Revízna komisia

predseda RK: Peter Martinec, Zlaté Moravce

podpredseda: Štefan Huňady

Člen: Štefan Hudák

 

7. Matričná komisia

predseda MK: Mgr. Milan Vrábel,Nitra

podpredseda: Vladimír Lyžičiar

 

8. Odvolávacia komisia

predseda:  Imrich Vanyo,Žirany

podpredseda: Dr. Vadkerti

Člen: Ing. Ján Pacher