Kontakt ObFZ

Adresa ObFZ Nitra:

Oblastný futbalový zväz Nitra
Chrenovská ul. 16
949 04 Nitra 4
tel.: 037/65 22 109,  0917 739 470

 

Číslo účtu v Slovenskej sporiteľni:

0031246636/0900

IBAN: SK5809000000000031246636

BIC: GIBASKBX

 

Bezhotovostný styk – Tatra banka:

Číslo účtu: 292 583 9376/1100

IBAN: SK79 1100 0000 0029 2583 9376

BIC: TATRSKBX

 

IČO : 355 942 09

DIČ : 202 127 09 66

email: obfznitra@gmail.com