Orgány ObFZ

Výkonný výbor ObFZ

predseda: Štefan Korman,Ing., Nitra
podpredseda: Ondrej Kozolka, JUDr., Volkovce
členovia:
Peter Bachratý, Šaľa
Ivan Hádek, Nitra
Ladislav Prešinský, Vráble
sekretariát zväzu: Vladimír Lyžičiar, Podhorany

Sídlo Obl. FZ:

Športová hala Olympia, Chrenovská 16, 949 04 Nitra, 1. poschodie
Telefón: 037/6522 109
E-mail: obfznitra@gmail.com
Internet: www.obfz.sk