Úradná správa DK č. 1 zo dňa 09. júla 2019

Úradná správa DK č. 1 zo dňa 09. júla 2019