Úradná správa DK č. 1 zo dňa 11.júla 2017

Úradná správa DK č. 1 zo dňa 11.júla 2017