Úradná správa DK č. 19, zo dňa 21. novembra 2018

Úradná správa DK č. 19, zo dňa 21. novembra 2018