Úradná správa DK č. 20, zo dňa 06. decembra 2018

Úradná správa DK č. 20, zo dňa 06. decembra 2018