Úradná správa DK č. 21, zo dňa 19. decembra 2018

Úradná správa DK č. 21, zo dňa 19. decembra 2018