Úradná správa DK č. 22, zo dňa 16. januára 2019

Úradná správa DK č. 22, zo dňa 16. januára 2019