Úradná správa DK č. 38 zo dňa 12. júna 2019

Úradná správa DK č. 38 zo dňa 12. júna 2019