Úradná správa DK č. 4, zo dňa 07. augusta 2019

Úradná správa DK č. 4 zo dňa 07. augusta 2019