Úradná správa DK č. 5, zo dňa 15. augusta 2018

Úradná správa DK č. 5, zo dňa 15. augusta 2018