Úradná správa DK č. 6, zo dňa 21. augusta 2019

Úradná správa DK č. 6, zo dňa 21. augusta 2019