Úradná správa DK č. 7, zo dňa 28. augusta 2019

Úradná správa DK č. 7, zo dňa 28. augusta 2019