Úradná správa DK č. 9, zo dňa 12.septembra 2018

Úradná správa DK č. 9, zo dňa 12.septembra 2018