Úradná správa TMK č. 1, zo dňa 20.07.2019

Úradná správa TMK č. 1, zo dňa 20.07.2019