Úradná správa TMK č. 10, zo dňa 09.05.2019

Úradná správa TMK č. 10, zo dňa 09.05.2019