Úradná správa TMK č. 2, zo dňa 31.07.2019

Úradná správa TMK č. 2, zo dňa 31.07.2019