Úradná správa TMK č. 3, zo dňa 20.08.2019

Úradná správa TMK č. 3, zo dňa 20.08.2019