Úradná správa TMK č. 6, zo dňa 10.04.2019

Úradná správa TMK č. 6, zo dňa 10.04.2019