Úradná správa TMK č. 7, zo dňa 16.04.2019

Úradná správa TMK č. 7, zo dňa 16.04.2019