ÚS KR č. 15, zo dňa 17.10.2018

ÚS KR č. 15, zo dňa 17.10.2018