ÚS KR č. 17, zo dňa 08.11.2017

ÚS KR č. 17, zo dňa 08.11.2017