ÚS KR č. 17, zo dňa 31.10.2018

ÚS KR č. 17, zo dňa 31.10.2018