ÚS KR č. 17 zo dňa 6.11. 2019

ÚS KR č. 17 zo dňa 6.11. 2019