ÚS KR č. 18, zo dňa 07.11.2018

ÚS KR č. 18, zo dňa 07.11.2018