ÚS KR č. 20, zo dňa 10.02.2018

ÚS KR č. 20, zo dňa 10.02.2018