ÚS KR č. 6, zo dňa 23.08.2019

ÚS KR č. 6, zo dňa 23.08.2019