ÚS OK č. 1 zo dňa 4.11. 2019

ÚS OK č. 1 zo dňa 4.11. 2019