ÚS Sekretariát č. 7 zo dňa 18.12. 2019

V dňoch 19.12.2019 až 07.01.2020 sa bude na sekretariáte ObFZ čerpať riadna dovolenka.