Uznesenie z Volebnej konferencie konanej dňa 10. júla 2019

Uznesenie z Volebnej konferencie konanej dňa 10.júla 2019