Uznesenie z Volebnej konferencie konanej dňa 24. novembra 2017

Uznesenie z Volebnej konferencie konanej dňa 24. novembra 2017