Uznesenie zo zasadnutia VV č. 9 zo dňa 25.11. 2019

Uznesenie zo zasadnutia VV č. 9 zo dňa 25.11. 2019