Uznesenie zo zasadnutia VV ObFZ č.2-2019 zo dňa 18.03.2019

Uznesenie zo zasadnutia VV ObFZ č.2-2019 zo dňa 18.03.2019