Uznesenie zo zasadnutia VV ObFZ č.6-2019 zo dňa 19.augusta 2019

Uznesenie zo zasadnutia VV ObFZ č.6-2019 zo dňa 19.augusta 2019