Uznesenie zo zasadnutia VV ObFZ č. 7, 2018 zo dňa 15.októbra 2018

Uznesenie zo zasadnutia VV ObFZ č.7-2018 zo dňa 15.októbra 2018