Uznesenie zo zasadnutia VV ObFZ č.8-2018 zo dňa 12. novembra 2018

Uznesenie zo zasadnutia VV ObFZ č.8-2018 zo dňa 12. novembra 2018