Uznesenie zo zasadnutia VV ObFZ č. 9/2018

Uznesenie zo zasadnutia VV ObFZ č.9-2018