Vyúčtovanie FO za jarnú časť 2017/18 – delegované osoby

Vyúčtovanie platieb jar 2017_18

FO na nedoplatok dostanú faktúru a kluby s preplatkom dostanú dobropis a budú im poslané peniaze na účet.