Vzdelávanie trénerov

Informácia pre záujemcov:
TMK Obfz Nitra informuje záujemcov, že na školenia trénerskej
  licencie I. kvalifikačný stupeň licencie UEFA “C Grassroots ” , si môžu
podávať prihlášky priebežne, na adresu uvedú na prihláške pre dané
školenie. Termín zahájenia školenia bude vždy stanovený až po naplnení
počtu prihlásených a potvrdených záujemcov ( min. počet 20 účastníkov
základného kurzu ) na mailové adresy záujemcov udané v prihláške.
 Súčasťou školenia bude aj predĺženie licencie C SK s preškolením na
UEFA C Grassroots.

Výsledky záverečných skúšok a poučenie k vydaniu licencií.

Výsledky záverečných skúšok

Všetci absolventi si musia stiahnuť a vyplniť:
1. Žiadosť o vystavenie licencie
2. Registračný formulár k evidencii trénera v ISSF
3. Priložiť foto rozmerov 2,5×2,0 cmVšetko toto zaslať na adresu SFZ ( spodná časť “Žiadosti o vystavenie…..”)
Dôležité dokumenty: