Zmeny obsadenia 30. kola, zo dňa 14.06.2019 upadate

Zmeny obsadenia 30. kola, zo dňa 14.06.2019