Zmeny v obsadení 16. kola, zo dňa 09.03.2018

Zmeny v obsadení 16. kola, zo dňa 10.03.2018